Mika-Nakagawa

Mika Nakagawa

Chiều cao 148 cm (58 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 82-58-83

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 8 tháng 3 năm 1992

Nơi sinh Tokyo

Dân tộc Nhật Bản

Videos