Maomi-Nagasawa

Maomi Nagasawa

Chiều cao 162 cm (64 inch)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 82-59-90

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 25 tháng 6 năm 1990

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos